Psykisk funktionsnedsättning

Är du anhörig till någon med psykisk funktionsnedsättning? Upplever du att din  situation är ansträngande och svår?

Vi inom socialpsykiatrin erbjuder anhörigstöd i olika former:

  • samtalsstöd och rådgivning till dig som anhörig.
  • gruppaktiviteter där du får möjlighet att träffa andra anhöriga och dela upplevelser, glädjeämnen och bekymmer. När en ny träff är på gång ser du här på sidan under "Länkar".