Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg (familjedaghem) finns i området Lunden.

Från och med 1 juli 2009 infördes begreppet pedagogisk omsorg i skollagen. Pedagogisk omsorg ersätter begreppet familjedaghem. Men fortfarande kallar många det för dagmamma, som är en person som tar emot barn i det egna hemmet. Hon ger omvårdnad och stöd i barnets utveckling samt erbjuder bra mat och trygg miljö i en liten barngrupp.


I dagsläget finns en kommunal utövare av pedagogisk omsorg i området Lunden.