Bild på flicka.

Omsorg på obekväm tid

Två förskolor har utökade öppettider och en förskola har öppet dygnet runt.

Skövde kommun erbjuder omsorg för barn under tider då förskola eller fritidshem inte har öppet i den omfattning som skulle behövas med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation.

Förskolorna Eken och Österbo har avdelningar med utökade öppettider kl. 05.30-22.00. Nyckelpigans förskola har öppet dygnet runt, även under helger (dock ej storhelger). Till dessa förskolor behöver en särskild ansökan göras samt intyg om obekväm arbetstid lämnas, se under "Länkar".