Bild på en mamma och hennes två barn.

Ny barnomsorgstaxa

Från och med 1 januari 2017 höjs taxan för barnomsorg.

Inkomsttaket höjs från 43 760 kr till 45 390 kr vilket innebär att högsta avgiften som ska betalas varje månad kommer att höjas. Även avgiftsnivåerna för maxtaxan kommer att höjas, se tabeller nedan.

Förskolebarn

                                

Procent av bruttoinkomst

Högsta avgift kr/mån

Barn ett 3,00% 1 362
Barn två 2,00% 908
Barn tre 1,00% 454

 

Skolbarn 

Plats under terminer  och lov

Procent av bruttoinkomst

Högsta avgift kr/mån

Barn ett 2,00% 908
Barn två 1,00% 454
Barn tre 1,00% 454

 

Plats under lov

och studiedagar     

Procent av bruttoinkomst

Högsta avgift kr/mån

Barn ett 1,00% 454
Barn två 0,50% 227
Barn tre 0,50% 227