Bild på liten flicka.

Söker du förskola i augusti?

Tänk på att förskolorna tidigast kan ta emot ditt barn 7 augusti.

Förskolorna i kommunen är sammanslagna under semesterperioden. Måndag vecka 32, det vill säga 7 augusti, är barn och personal tillbaka på sina egna förskolor och det är först då som inskolningar av nya barn kan börja.

Om du önskar att ditt barn ska börja på förskola i augusti är det viktigt att du anger 7 augusti som tidigaste datum. Givetvis går det bra att börja senare i augusti.

För anmälan till barnomsorg, se under "Länkar".