Provanmälan

PROVTIDER Våren 2017

 

Måndagar                           17.00 - 21.00                      sal 312

Onsdag                                13.00 – 16.00                     sal 312

Fredag                                  08.00 – 12.00                     sal  312

 

Obs! Provtiden är inställd följande dagar:

Fredagen den 26/5 ("klämdag" mellan Kristi Himmelsfärds dag och helg)

Måndagen den 5/6 ("klämdag" mellan helg och nationaldag)

Onsdagen den 14/6 (personaldag)

Fredagen 23/6 (Midsommarafton)

 

LÖRDAGSSKRIVNINGAR Våren 2017

 

21 januari                    9.00 – 13.00                       sal 129

18 februari                  9.00 – 13.00                       sal 129

18 mars                        9.00 – 13.00                        sal 129                                     

22 april                         9.00 – 13.00                        sal 129

20 maj                           9.00 – 13.00                        sal 129

10 juni                           9.00 – 13.00                        sal 129

 

               

 

Rutiner vid provskrivning                                                  

1. Anmälan till prov

Anmälan ska göras senast kl. 8.00 morgonen vardagen före provtillfället. Du anmäler dig genom att använda e-tjänst för provanmälan som finns här.   

2. Kom i tid, ta med legitimation

Du ska vara på plats senast 5 minuter före start. Drop-in-tid gäller inte för något ämne.

Medtag ALLTID LEGITIMATION till provet.

Behöver Du ändra provtid, kontakta din lärare i ämnet eller skicka mail till:

SMSprovvux@skovde.se

3. Under provtid

Under pågående prov ska Du följa skrivvaktens anvisningar. 

Väskor och ytterkläder placeras längst fram i salen.

Mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning skall vara avstängd och förvaras i medhavd väska hos skrivvakten.

I skrivsalen ska det vara tyst efter det att skrivvakten börjar dela ut proven. Samtal eller annan kommunikation mellan elever är då inte tillåten. 

Är Din skrivningstid begränsad skall detta framgå av anteckning på provets förstasida.

4. Hjälpmedel

Till skrivsalen får Du ta med normalt skrivmaterial (pennor, sudd, linjal och dylikt). Skrivvakten ger Dig kladd- och skrivningspapper - annat papper får inte användas.

Vilka hjälpmedel som är tillåtna ska stå angivet på provformuläret. Det kan t ex vara ordbok eller miniräknare.  Anteckningar får inte finnas i hjälpmedlen.

Det är inte tillåtet att använda mobiltelefonen som miniräknare.

5. Fusk

Vid upptäckt fusk kommer Du att avvisas från provtillfället och din lärare informeras.

Provet kommer inte att utgöra underlag för betygssättning.

6. Brandlarm

Vid brandlarm ska allt tentamensmaterial lämnas på skrivplatsen. Samtliga tenterande och skrivvakter ska lämna lokalen och bege sig till anvisad plats enligt gällande utrymningsregler.