Ritningsarkiv

Här finns Byggnadsnämndens digitala Ritningsarkiv för allmänheten. Här kan du hämta bygglovhandlingar direkt utan kostnad.

I byggnadsnämndens digitala ritningsarkiv finns över 200 000 bygglovsritningar från 1850-2013. Fasader, sektioner, planlösningar, tekniska lösningar  samt situationsplaner är sådana ritningar som finns och som du själv kan söka efter.

Så här gör du

När du söker i "Ritningsarkivet" (länk till höger) måste du veta din fastighetsbeteckning. För att få reda på din fastighetsbeteckning gå via (länken till höger) "Kartservice" och välj Skövdekartan. Sök via din adress.