Avfall blir biogas

Miljö och hållbar utveckling

Skövde kommun har ett stort ansvar när det gäller miljöarbetet i kommunen och arbetar aktivt med många frågor - övergripande miljöarbete, miljöanpassad upphandling och naturvård, energi, energirådgivning med mera.

Vi ska värna den vackra naturen i hela Skövderegionen. Närheten till naturen berikar och ska erbjuda möjlighet till rekreation och ett hälsosamt liv. Miljömedvetenhet ska öka och vi ska verka för att såväl individer som organisationer lever resurssnålt och ansvarsfullt, med kommande generationer i åtanke.

Vi vill underlätta för Skövdeborna att leva klimatsmart genom att bland annat skapa fler tankställen för biogas, laddningsstationer för elbilar, synliggöra cykeln som transportmedel och öka antalet cykelvägar, öka andelen svensk, närodlad mat i våra verksamheter, minska användningen av kemikalier i samhället samt utveckla våra fritidsområden Billingen och Boulogner.

Målsättning

Skövdes målsättning för miljöarbetet är att vara en ledande kommun i skapandet av ett modernt samhälle som är miljöanpassat, byggt på förnybara resurser och där ett tillväxtvänligt näringsliv kan verka i samklang med jordens klimatvillkor.

Skövde kommun arbetar aktivt tillsammans med andra aktörer såväl lokalt, nationellt och internationellt. Vårt omfattande miljöarbete innebär många möjligheter för Skövde, utöver det faktum att vi bidrar till att dämpa den globala uppvärmningen och anpassar oss till ett förändrat klimat. Att föregå med gott exempel såväl nationellt som internationellt är något positivt. Skövde sätts på kartan som en innovativ och framsynt kommun.

Som samhällsplanerare har kommunen ett stort ansvar bland annat för energieffektivisering, var vägar, bostäder, industrier ska byggas, och kollektivtrafik. Kommunen är också en stor verksamhetsutövare och inköpare av varor och tjänster vilken i sin tur ställer höga krav på miljötänkande.