Byggdialogen

Byggdialogen är en tjänst riktad mot fastighetsägare och byggherrar för att främja bostadsbyggandet i Skövde. Byggdialogen är tänkt att vara ett öppet samtalsforum utan fast dagordning - det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om.

Exempel på frågor som kan avhandlas:

• Har du byggidéer du skulle vilja förverkliga?
• Har du frågor kring hur processen med marktilldelning, detaljplanering och bygglov går till?
• Har du synpunkter och idéer på hur vi kan bli bättre i vårt arbete och våra processer?
• Eller vill du bara komma och prata om ditt företags roll i Skövdes stadsutveckling?

Vem är byggdialogen?

Från Skövde kommuns sida finns ansvariga tjänstemän inom bygglov, fysisk planering samt mark- och exploatering på plats för att hjälpa till med era frågor, synpunkter och idéer.

  • Claes Clausen, stadsarkitekt och bygglovchef
  • Unnar Kristmansson, planchef
  • Mikael Zsiga, mark- och exploateringschef

 

Tider för våren 2017

Klicka på någon av de lediga tiderna och anmäl dig via mail till mikael.zsiga@skovde.se. Glöm inte att ange vem du företräder, din roll samt dina kontaktuppgifter.