Hundrastgårdar

Nu kan du rasta din hund i kommunens hundrastgårdar.

I kommunen finns fyra hundrastgårdar.

  • En finns utmed Vadsbovägen och är anlagd på gräs. Kommer du dit i bil finns det parkeringsmöjligheter längst ner på Gudhemsgatan eller på P-platsen vid Radio Skaraborg.
  • Den andra rastgården finns i Södra Ryd vid Västra Skogsrovägen där återvinningsstationen var placerad tidigare. Den är anlagd på grus.
  • Den tredje finns också i Södra Ryd och är förlagd i skogsmiljö i tallskogen mellan Insektsvägen och Myggvägen. Den nås via gång- och cykelvägar i området. Parkeringsmöjligheter finns vid Fjärilskolan.
  • Nyaste tillskottet, den fjärde, är placerad öster om Elins Esplanad.

Det är fritt tillträde till hundrastgårdarna. Ett krav är att du plockar upp hundbajs och lägger i latrinen som finns där.

Det är sektor samhällsbyggnad som ansvarar för hundrastgårdarna. Har du frågor eller synpunkter så använd vår synpunktshantering, se länk till höger.

Allmänna regler för hundägare

Hundar får inte vistas på kommunala friluftsbad eller på lekplatser.
De måste vara kopplade i parker.
När du rastar din hund ska du ta upp hundbajset för ökad trivsel
Utförligare regler gällande hundar, se kommunens lokala ordningsföreskrifter. 

Hundlatriner

Vi får ofta önskemål om hundlatriner på sträckor där latriner saknas. Ansvaret att hålla rent efter sin hund åligger hundägaren och inte kommunen. Detta innebär att om det inte finns hundlatriner på en sträcka måste man som hundägare ta med sig påsen hem. Ytterligare hundlatrinkärl kommer inte att sättas upp i kommunen.

Det finns dock möjlighet att flytta en befintlig placerad hundlatrin till en ny plats. Då ska det vara en hundlatrin som inte används så frekvent. Vet du någon som inte används så mycket så tar vi tacksamt emot tips.