Bygga och bo

Här nedan hittar du länkar till e-tjänster och blanketter.

Mer information om verksamheten och om våra tjänster finns under rubriken "Relaterad information".

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för bygglov, bygganmälan, rivningslov, förhandsbesked, nybyggnadskartor, utstakning med mera enligt fastställd taxa.