Här är platsen för Stöpens Motions nya utegym som beräknas vara klart i juni

Stöpens motionsspår

Motionsspåret i Stöpen sköts av Stöpens Motion. Motionsspåret är beläget mellan riksväg 26 och Stöpen. Spåret är belyst fram till kl. 21.30.

Motionsspåret är uppdelat i tre olika längder:

- Kortspår 500 meter (plant).
- Mellanspår 1500 meter (plant).
- Långa spåret 2300 meter (kuperat).

Utmed spåret finns viloplatser utplacerade.

Övrig fakta om spåret
Motionsspåret är draget i en gammal kulturbygd. I och runt spåret finns ett hundratal olika blom-, busk, och trädarter. 

Livet på 1800-talet runt Sturkabäcken har beskrivits av Stig Johansson på ett bra sätt. Där strävade Johannes Andersson och hans hustru Cajsa Johansdotter med sina 4 barn. Anslag angående detta finns uppsatta vid bäcken och vid starten av motionsspåret.