Bada i sommar!

Under badsäsongen hittar du information om hur vattenkvaliteten är på våra badplatser.

På denna sida kan du enkelt se temperaturer och uppdaterade resultat från provtagningar som görs varje vecka.

Boulognerskogens badsjö

Uppdaterat 22 juni 2017: Vattnet är återigen tjänligt i Boulogner. Detta innebär att bakterierna som påträffades vid förra provtagningen är borta och det är fortsatt ingen fara att bada.

Uppdaterat 16 juni 2017: Senaste vattenprovet i Boulognerskogens badsjö visade något förhöjd mängd bakterier av sorten E. coli. Vattnet klassades då som tjänligt med anmärkning. Detta beror troligen på att vi haft stopp i utloppet i sjön, vilket gjort att cirkulationen försämrades och att vattennivån höjdes. Ett tag nådde vattnet långt upp över strand och intilliggande gräsmattor.

Nu har vi åtgärdat stoppet och sjön återfår inom kort normala värden, både när det gäller vattenkvalitet och vattennivå. Under tiden är det inte farligt att bada i sjön. Nytt prov tas den 19 juni.