Billingens isbana

Billingens isbana är en konstfrusen isbana mitt i Billingens fritidsområde. Isbanan drivs av Skövde Bandy som erbjuder allmänhetens åkning vid särskilda tider.

Allmänhetens åkning

För information om allmänhetens åkning se Skövde Bandys hemsida: www.skovdebandy.se

Träningstider för ungdomar

Skövde Bandy har bandyskola och träningar för ungdomar. För mer information kontakta föreningen.