Bakgrund

Här kan du läsa om de beslut som ligger till grund för kommunens arbetet med att utveckla Billingen.

Alliansens programförklaring 2015-2018 beskriver de politiska ambitionerna för Skövdes utveckling och ligger till grund för de budgetar som beslutas under mandatperioden. I programförklaringen framgår att Billingens fritidsområde ska utvecklas mot ambitionen att bli ett av södra och västra Sveriges mest besökta besöksmål, såväl sommar som vinter.

I januari 2016 presenterade Allians för Skövde och ägarna till First Hotel Billingehus gemensamma planer för att utveckla Billingen i enlighet med ambitionen i programförklaringen. Den 17 maj beslutade kommunfullmäktige att godkänna den avsiktsförklaring som formaliserar planerna och beskriver de respektive parternas åtagande. Godkännandet av avsiktsförklaringen gav mandat att inleda förhandlingar om avtal som blir bindande för parterna.

I Strategisk plan med budget, antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2016, finns 105 miljoner kronor avsatta i investeringsbudgeten för utveckling av Billingen. Det är utifrån förutsättningarna i den beslutade budgeten som kommunens tjänstemannaorganisation arbetar med Billingens utveckling.