Billingeprojektet december 2016

Skövde kommun har en ambition att utveckla Billingen mot att bli ett av södra och västra Sveriges mest besökta besöksmål. I maj 2016 antog kommunfullmäktige en avsiktsförklaring där kommunens investeringar i området beskrivs.

Utifrån ambitionen och avsiktsförklaringen pågår ett projekteringsarbete av fritidsområdet. Projekteringsarbetet sker tillsammans med en upphandlad partneringentreprenör, Peab AB, som har specialistkompetens inom bland annat bankonstruktion och snöläggning.

Nedan kan du läsa om pågående arbete och ta del av skisser. Observera att det inte är ett färdigt förslag utan skisser på tänkbara lösningar.

Bild 1 illustrerar hur fritidsområdet får två entrépunkter. Den ena är där man idag anländer till fritidsområdet. Den andra är förlagd i foten av backen, varifrån man via liften ska kunna ta sig upp till resten av området.

 

Bild 2 visar hur nya aktiviteter och sträckningar kan tillföras området.

Den gröna ringen runt Åsbotorpsjön utgörs av ett så kallat ”Skogsmullerike” som syftar till att vara en plats där barn ska lära sig om naturen.

Den orangea sträckningen visar hur tio kilometer sammanhängande konstsnöspår, med parallella spår för både skate och klassisk stil, kan tillskapas. Samma spår kan övriga delar av året användas för cykling.

De röda sträckningarna visar nedfarter för downhill-cykling och de vita visar hur Billingebacken förlängs och kompletteras med en ytterligare nedfart.

Bild 3 visar hur nya aktiviteterna och sträckningar kompletterar redan befintligt utbud.

Bild 4 visar ett alternativ där en nybyggnation utgör Vasaloppscenter och bild 5 visar ett alternativ där ett Vasaloppscenter förläggs i den befintliga Blåhallen. De röda pilarna på respektive bild illustrerar vägar som knyter samman området och gör att besökare snabbt kan ta sig till och mellan olika aktiviteter.

Framöver kommer kommunen att arbeta vidare med att ta fram mer detaljerade projekteringsförslag samt kostnadsberäkningar. Detta beräknas vara klart under våren 2017.

Nuläge avtalen

Det pågår också ett ett arbete med de avtal som ska upprättas mellan Skövde kommun och Host Billingehus i Skövde AB samt Tribe Billingehus AB. Här kan du läsa avtalen.

Avtalens undertecknande är beroende av ett beslut i kommunfullmäktige. Ambitionen är att fullmäktige ska behandla frågan om avtalen i februari 2017.