Avdelning Vuxenutbildning och arbetsmarknad (AVA)

"Tillsammans skapar vi vägar till arbete"

Våra två arbetsmarknadsenheter

Utveckling till arbete

På enheten "Utveckling till arbete" på Gesällgatan 2 sker bland annat kartläggning av arbetsförmåga. AVA möter människor som söker sin väg till arbete och egen försörjning. Det kan handla om en tids arbetslöshet eller en längre tids sjukskrivning. De som kommer till oss får bland annat hjälp med praktikplats och arbetsträning. Uppdraget får vi från deltagaren själv som tillsammans med uppdragsgivaren valt AVA som utförare. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sektor socialtjänst och vården är våra stora uppdragsgivare.

Utveckling i arbete

På enheten "Utveckling i arbete" är de flesta av deltagarna anställda på ett beredskapsavtal och arbetar i någon av de praktiska verksamheterna på Badhusgatan 1. Idag är cirka 120 personer anställda med visstidsavtal hos AVA. De flesta av dem arbetar som serviceassistenter någonstans inom kommunen. Arbetet ger färdigheter och meriter och bidrar till att stärka den anställdes möjligheter till arbete utanför AVA. Skövde kommun har också i ett samarbete med Arbetsförmedlingen gjort det möjligt att anställa tio unga med funktionsnedsättning.

Aktuella insatser på arbetsmarknadsenheterna

Arbetspraktik

Skövde kommun ställer 200 platser till förfogande för arbetssökande. Inom kommunal verksamhet finns en stor bredd, vilket ger många möjligheter, exempelvis inom barnomsorg, kommunverkstad, teater, äldreomsorg, gatuunderhåll, skola och parkförvaltning. Administrationen av samtliga praktikplatser inom kommunen hanteras av arbetsmarknadsenheten.

Arbetsträning

Om du är inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin på Arbetsförmedlingen så finns det möjlighet att genomföra arbetsträning, förstärkt arbetsträning eller förstärkt arbetsträning med fördjupad bedömning hos oss på avdelning Vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Breddad kompetensförsörjning

Under 2016 startade ett arbete vars syfte var att avlasta professionerna inom bland andra förskolan, skolan och vård & omsorg. Ett annat syfte var att få ner arbetslösheten bland utsatta grupper, såsom unga utan kompletta gymnasiebetyg, nyanlända och funktionsnedsatta. Genom att anställa människor från utsatta grupper som serviceassistenter hoppas vi uppnå dessa två syften. Vi har under 2016 och i början av 2017 anställt ca 80 serviceassistenter som är placerade inom hårt belastade yrkesområden. Skövde kommun står också inför ett stort rekryteringsbehov de närmaste åren. Breddad kompetensförsörjning kan bidra till att hitta personer som är intresserade av att studera vidare till förskollärare, lärare eller till yrken inom omvårdnad.

Byggpilot

Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, byggbranschen och Skövde kommun. Projektet syftar till att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden samt att stötta branschen med kompetensförsörjning.

En Väg In

I verksamheten En Väg In tar vi emot människor från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sektor socialtjänst och vården. Syftet med verksamheten är att kartlägga arbetsförmågan hos de personer som står lite längre från arbetsmarknaden. Genom arbetsträning, arbetsförmågebedömning och andra insatser får personerna hjälp av våra arbetsterapeuter och arbetsmarknadskonsulenter för att ta steg mot egen försörjning.

Naturvård

AVA: naturvårdslag hjälper till att vårda naturvårdsområden och annan kommunnära natur i Skövde kommun.

Praktiska verksamheten

I vår praktiska verksamhet på Gesällgatan erbjuds våra deltagare legoarbeten av olika slag.

Service till kommunens verksamheter

Förvaltningsservice hjälper andra enheter på kommunen med bland annat interna flyttuppdrag.

Service till äldre och människor med funktionsnedsättning

Handtaget är en verksamhet som skapats för att kunna erbjuda arbetslösa vettiga arbetsuppgifter. Handtaget klipper gräset och skottar snö åt pensionärer i kommunen. Guldkanten är en verksamhet som erbjuder personligt sällskap åt kommunens äldre.

Arbetsförmedlingen