Avdelning Vuxenutbildning och arbetsmarknad (AVA)

Tillsammans skapar vi vägar till arbete!

Utveckling till arbete

AVA möter människor som söker sin väg till arbete och egen försörjning. Det kan handla om en tids arbetslöshet eller en längre tids sjukskrivning eller liknande. De som kommer till oss får hjälp med praktik, arbetsträning och arbetsprövning. Uppdraget får vi från deltagaren själv tillsammans med våra uppdragsgivare där Arbetsförmedlingen är den största.

Arbetspraktik

Skövde kommun ställer 200 platser till förfogande för arbetssökande. Inom kommunal verksamhet finns en stor bredd, vilket ger många möjligheter, exempelvis inom barnomsorg, kommunverkstad, teater, äldreomsorg, gatuunderhåll, skola och parkförvaltning. AVA samarbetar också med det lokala näringslivet och erbjuder praktikplatser inom industri, handel med mera.

Utveckling i arbete

Vägen till arbete kan ibland gå via en anställning i de praktiska verksamheterna hos AVA . Idag är cirka 120 personer anställda med visstidsavtal hos oss. Arbetet ger färdigheter och meriter och bidrar till att stärka den anställdes möjligheter till arbete utanför AVA.

De praktiska verksamheterna som omfattar stöd till äldre och funktionsnedsatta är Handtaget, Guldkanten och FixarMalte. Förvaltningsservice genomför bland annat interna flyttuppdrag. I Naturvårdslaget utför vi arbeten i naturvårdsområden och på Billingeleden. Det finns även en verksamhet med enklare legotillverkning med montering, emballering och transport.

Breddad kompetensförsörjning

Under 2016 startade ett arbete vars syfte var att avlasta professionerna inom bland andra förskolan, skolan och vård & omsorg. Ett annat syfte var att få ner arbetslösheten bland utsatta grupper, såsom unga utan kompletta gymnasiebetyg, nyanlända och funktionsnedsatta. Genom att anställa människor från utsatta grupper som serviceassistenter hoppas vi uppnå dessa två syften. Vi har under 2016 och under januari 2017 anställt ca 80 serviceassistenter som är placerade inom hårt belastade yrkesområden. Skövde kommun står också inför ett stort rekryteringsbehov de närmaste åren. Breddad kompetensförsörjning kan förhoppningsvis bidra till att hitta personer som är intresserade av att studera vidare till förskollärare, lärare eller till yrken inom omvårdnad.

En Väg In

I verksamheten En Väg In tar vi emot människor från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten och vården. Syftet med verksamheten är att kartlägga arbetsförmågan hos de personer som står lite längre från arbetsmarknaden. Genom arbetsträning, arbetsförmågebedömning och andra insatser får personerna hjälp av våra arbetsterapeuter och arbetsmarknadskonsulenter för att ta steg mot egen försörjning.

Satsningar för unga som söker arbete

Skövde kommun arbetar för närvarande på bred front för att underlätta för unga att komma ut i arbete. Satsningen inleddes med en gemensam kartläggning hösten 2012. Ett resultat av kartläggningen är de 100 praktikplatser som nu ställs till förfogande för unga. Skövde kommun har också i ett samarbete med Arbetsförmedlingen anställt tio unga med funktionsnedsättning.
 
Arbetsförmedlingen