Föreläsning för att lära ungdomar hantera stress

En hälsoenkät kring ungdomars psykiska hälsa genomfördes i Skövde kommuns gymnasieskolor under 2014. Resultatet pekade ut stress som ett generellt problem.

Som ett första led i ett projekt att arbeta aktivt med detta kommer läkaren Johan Ullman att ha en föreläsning för alla 16- och 17-åringar vid Skövdes samtliga gymnasieskolor. Projektet syftar till att öka kunskap om och ge hjälp att göra hälsosamma livsstilsval hos kommunens samtliga 16- och 17-åringar.

Media hälsas välkomna att lyssna till föreläsningen
Tid: Tisdag 14 mars klockan 08.30-10.30 och 13.00-15.00
Plats: Valhall, Skövde Kulturhus

Klockan 10.30 finns skolsköterska Kristina Nironen tillgänglig för frågor.

– Ungas upplevda stress, sömn-, motion- och matvanor ger oss en tydlig indikation på att ett arbete för att förebygga stress behövs. I september tog vi kontakt med rektorerna på friskolegymnasierna i Skövde och kom överens om att samverka kring detta. Det gör att vi når alla ungdomar i åldersgruppen, säger Johan Rahmberg, gymnasiechef för Kavelbro och Västerhöjd.

 

Om Johan Ullman
Johan Ullman är läkare och specialist på personlig träning, kostrådgivning och idrottsmedicin. Hans föreläsning blir underlag för kunskap och diskussion om det fortsatta gemensamma arbetet på klass- och gruppnivå.  Johans inriktning är helhetssynen på människan med fokus på sömn, stress och livsstil.

Kontakt
Kristina Nironen
Skolsköterska Gymnasium Skövde Västerhöjd
0706-26 43 28

Samverkande parter
Gymnasium Skövde, Kavelbro och Västerhöjd

PLUS-gymnasiet, Skövde

Volvogymnasiet, Skövde

Lichron Teknikgymnasium, Skövde

IT-gymnasiet, Skövde

Skövde Praktiska gymnasium