”Från modersmål till mor- och farföräldrarnas mål”

Vecka 8 är temavecka med fokus på modersmål. Ett språkprojekt som fått nationell uppmärksamhet är det finska språkprojektet på Nyeport; ”Från modersmål till mor- och farföräldrarnas mål”.

Anoo Niskanen Naing arbetar som samordnare för finskt förvaltningsområde i Skövde kommun. Hon har själv erfarenhet av hur verkligheten ser ut för många första och tredje generationens sverigefinländare, som inte har ett gemensamt språk. Vad får det för konsekvenser i relationen mellan exempelvis mor- och farföräldrar och barnbarn? Hon ger förslag på vad man kan göra för att motverka att denna situation uppstår. Språkprojektet har fått nationell uppmärksamhet.

Även Eija Kemppainen, pedagog som ger språkstöd i finska på kommunens förskolor, medverkar under kvällen.

Media hälsas välkomna
Tid: Måndag 20 februari kl. 18.00
Plats: Stadsbiblioteket, Skövde Kulturhus

Medarrangör: Finskt förvaltningsområde, Skövde kommun 

På Internationella modersmålsdagen den 21 februari presenterar Mariethe Magnehed kommunens nya mottagnings- och modersmålsenhet i ett ”öppet hus” på Stadsbiblioteket. Separat inbjudan kommer.

Kontakt
Eva Kihlström
Programansvarig biblioteksassistent
0500-49 80 70

Anna Gullstrand
Bibliotekschef
0500-49 89 71