Invigning av Mottagnings- och modersmålsenheten

Efter att Skövde kommun under våren 2016 sett ett behov av ”en väg in” för nyanlända barn och ungdomar, är det nu dags för invigning av Mottagnings- och modersmålsenheten, MME.

MME är en kommungemensam satsning och ska följa barn och elever från förskolan till gymnasiet.

Media hälsas välkomna till invigningen av Mottagnings- och modersmålsenheten.

Tid: Fredag 24 februari kl. 10.00.

Plats: Före detta Gullvivans förskola, Loringavägen 22, 541 56 Skövde

 

Bakgrund

Under våren 2016 genomfördes en analys av hur nyanlända barn och elever togs emot och introducerades i skolan. Analysen gjordes i samverkan mellan sektor barn och utbildning och sektor socialtjänst. Analysen – tillsammans med Skolverkets nya riktlinjer – har resulterat i den nya Mottagnings- och modersmålsenheten.

 

Syfte med mottagnings- och modersmålsenheten

Mottagnings- och modersmålsenheten syftar till att

  • skapa en central samordning till förskole- och skolintroduktion
  • följa en röd tråd från barnomsorg till gymnasium
  • koordinera modersmål och studiehandledning
  • vara den sammanhållande enheten i arbetet med nyanlända barn och elever
  • skapa förutsättningar för en rättssäker, välfungerande och likvärdig utbildning som främjar nyanlända barn och elevers kunskapsutveckling
  • tillmötesgå behovet av kompetensutveckling hos den personal som ska möta nyanlända barn och ungdomar.

 

Kontakt
Mariethe Magnehed
Enhetschef MME
0500-49 78 37
mariethe.magnehed@skovde.se