Kommundirektören blir ny VD för Skövde Stadshus AB

Kommundirektör Tomas Fellbrandt blir ny VD för moderbolaget i Skövde kommunkoncern, Skövde Stadshus AB.

Skövde Stadshus AB är Skövde kommuns verktyg för att utöva styrning, ledning och uppföljning över de kommunala bolagen.

– Att alla i kommunkoncernen samverkar och ser till kommunnyttan är viktigt. I min roll som kommundirektör ser jag fram emot att även få en mer aktiv roll som VD i vårt moderbolag, säger Tomas Fellbrandt.

Samtidigt presenterar Skövde kommun att Karl Alexanderson blir sektorschef för sektor samhällsbyggnad efter en tid som tillförordnad chef för samma sektor. Det innebär också att Sture Forsbom tar över som sektorschef för sektor service efter en tid som tillförordnad chef.

Kontakt
Tomas Fellbrandt
0500-49 81 11
tomas.fellbrandt@skovde.se