Långa telefonköer till kommunens kontaktcenter

De senaste månaderna har det periodvis varit telefonkö till Skövde kommuns kontaktcenter i stadshuset. Anledningen är extremt hög belastning.

För ett år sedan öppnade Kontaktcenter i Stadshuset. Syftet är att det ska vara en väg in till kontakt med kommunens handläggare och tjänstemän. Det gör det lättare för den som ringer och avlastar de olika verksamheterna. Under en normal dag tar Kontaktcenter emot i genomsnitt 650 samtal, men under vissa perioder är antalet betydligt högre.

– Vi är tvungna att göra något för att avlasta Kontaktcenter och få ner väntetiderna i telefonkön. Det som till stor del förlänger väntetiderna är att många medarbetare ringer om frågor kring lön och semestrar. Vi kommer därför inom kort att öppna en intern servicedesk för frågor kopplade till detta, säger sektorschef Ulf Karlsson.

Kontakt
Ulf Karlsson
Chef sektor styrning och verksamhetsstöd
0500-49 81 18