Långsiktiga finansiella analysen för Skövde är klar

Kommunfullmäktige har gett kommundirektören ett uppdrag att se över de ekonomiska konsekvenserna kopplat till befolkningsprognosen för Skövde kommun fram till 2030. Den långsiktiga finansiella analysen är nu klar.

Kommuner, landsting och regioner står inför tuffa ekonomiska utmaningar framöver. Befolkningen växer och inom något år har andelen barn och äldre ökat markant, medan intäkterna inte ökar i samma takt. Vad betyder det för Skövde?

Media hälsas välkomna för att höra PWC:s slutsatser gällande Skövdes framtida utmaningar kopplat till demografin.

Tid: Torsdag 2 februari kl. 14.00
Plats: Gothia Science Park, vi möter i entréhallen

Kontakt
Maria Vaziri
Ekonomichef
0500-49 78 80