Personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sedan 1 mars finns två personliga ombud på plats i Skövde, Klas Barkman och Johan Bergenfors. Personligt ombud (PO) finns för personer som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning.

PO arbetar för att dessa personer ska få den hjälp, vård, stöd och service som de behöver och har rätt till.

PO kan bland annat hjälpa till med:

• råd och stöd vid myndighetskontakter
• att samordna och kartlägga insatser tillsammans med personen
• att se till att personens behov och rättigheter tillgodoses.

Media hälsas välkomna för att höra mer om personligt ombud.

Tid: Tisdag 21 mars kl. 11.00
Plats: Södra Trängallén 1, översta våningen, Personligt ombuds kontor.


PO arbetar på uppdrag av individen och är ingen myndighet. PO är ett stöd som inte kostar något för individen. Den som behöver hjälp av PO kan ringa till kommunens kontaktcenter, telefon 49 80 00.

Kontakt
Klas Barkman, PO
0703-404395

Johan Bergenfors, PO
0702-402317

Johan Nyström, enhetschef
0722-499540