Information kring ombyggnationen av Hertig Johans torg

Skövdes invånarantal ökar för varje dag och i takt med det behöver staden utvecklas. En sådan utveckling berör särskilt de centrala delarna. De kräver också extra omtanke när det kommer till förnyelse.

Nu presenterar vi det omarbetade förslaget av Hertig Johans torg, stadens stora torg och den naturliga mötesplatsen. Syftet med ombyggnationen är att skapa möjligheter för aktiviteter av olika slag. Detta är en pusselbit i att skapa en bättre stadsmiljö och fler mötesplatser i stadskärnan.

Media hälsas välkomna att närvara vid presentationen av nya Hertig Johans torg.
Tid: Tisdag 7 mars kl. 10.30
Plats: Stadshuset, Snipen plan 1

Kontakt
Anna Möller, gata- och naturchef
0500-49 81 60
anna.moller@skovde.se

 

Evalena Öman, stadsträdgårdsmästare
0500-49 81 77
eva-lena.oman@skovde.se

 

Maria Bolin, samhällskommunikatör
0500-49 81 89
maria.j.bolin@skovde.se