Rapport om framtidens skolverksamhet

Media hälsas välkomna att ta del av innehållet i den rapport som Skövde kommun har beställt om framtidens skolverksamhet. Rapporten ger en bred översikt av möjligheter och utmaningar inom skolan i Skövde kommun.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott presenterar också det förslag till beslut som har blivit resultatet av utredningen.

 Tid: Fredag 24 februari klockan 14.00

Plats: Stadshuset, sektorschef Gustaf Olssons rum, plan 4

Kontakt
Gustaf Olsson
Sektorschef barn och utbildning
0500-49 82 90
gustaf.olsson@skovde.se