Regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården gör uppföljande besök i Skövde

Den 21 mars gör Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, ett uppföljande besök i Skövde kommun. Vid det första besöket påbörjades upprättandet av en plan för handling, och nu följs den upp.

- Den sociala barn- och ungdomsvården är en fråga som involverar kommunens alla delar. Utmaningar som framkommit är bland annat att öka barn, unga och vårdnadshavares inflytande, och bättre samverkan. Jag hoppas naturligtvis att kommunerna har jobbat med dessa utvecklingsområden i sina planer för handling och att vi kan skönja resultatet av detta, säger Cecilia Grefve.

Media hälsas välkomna

Tid: Tisdag 21 mars kl. 11.30-12.00

Plats: Ungdomsboendet Orion, Drottninggatan 20, Skövde

Politiker och representanter från kommunens verksamheter finns med på pressträffen.

 

Bakgrund

Cecilia Grefve har sedan tidigare besökt samtliga 50 kommuner som ingår i samarbetet. Återbesöket görs för att diskutera hur kommunerna utvecklat arbetet sedan förra besöket.

Syftet är att driva på utvecklingen av en social barn- och ungdomsvård av god kvalitet. Vid det första kommunbesöket rekommenderades kommunen att ta fram en plan för handling för hur de ska förbättra den sociala barn- och ungdomsvården. Arbetet bedrivs i bred delaktighet med bland andra barnrättsorganisationer, SKL, myndigheter, forskare och olika fackliga organisationer.

Cecilia Grefves uppdrag är förstärkt och samordnaren ska rapportera till barn-, äldre- och jämställdhetsministern var tredje månad. En slutrapport ska presenteras i december 2017. Det går att läsa mer om uppdraget här

 

Kontakt

Peter Alfh
Avdelningschef barn och ungdom
0500-49 83 57
peter.alfh@skovde.se