Skövde kommun uppmärksammar Earth Hour

Den 20-25 mars anordnar Skövde kommun aktiviteter med miljö- och klimatfokus för att uppmärksamma miljöarbetet.

Earth Hour är världens största miljömanifestation. Varje år anordnar Världsnaturfonden denna dag för att uppmana makthavarna att ta ställning för planeten. Vi vill inte vara sämre. Under hela vecka 12 fokuseras därför flera av våra verksamheter och aktiviteter på miljöfrågan. Se programmet som är bifogat.

Ett av Skövde kommuns prioriterade mål är att bidra till omställningen mot en hållbar samhällsutveckling. Skövde kommun fungerar som en samordnande aktör under Earth hour. Vi vill inspirera andra verksamheter – både offentliga och privata – att se över sitt miljöarbete.

– Genom olika aktiviteter som får oss alla att tänka till kring vårt sätt att leva hoppas vi att fler går från ord till handling, säger Sari Strömblad, miljöstrateg i Skövde kommun.

Effekterna av den globala uppvärmningen, till följd av en ökande växthuseffekt, är vår tids största miljöproblem. Om inte åtgärder vidtas för att hejda den globala uppvärmningen kan framtida klimatförändringar underminera möjligheterna för en hållbar utveckling i stora delar av världen. Minskad energianvändning och övergång till förnybara energikällor är de viktigaste åtgärderna för att minska utsläppen av växthusgaser som påverkar klimatet.

Läs mer om Earth Hour i Skövde.

 

Kontakt
Sari Strömblad
Miljöstrateg
sari.stromblad@skovde.se

Maria Bolin
Kommunikativ samhällsplanerare
maria.j.bolin@skovde.se