Stöd för syskon till funktionsnedsatta

Anhörigstödet i Skövde kommun har nyligen startat ett spännande projekt som vänder sig till syskon som har syskon med funktionsnedsättning.

Det är viktigt att belysa situationen för alla anhöriga som har en person i sin närhet som är äldre, långtidssjuk eller har en funktionsnedsättning. En grupp som lätt blir bortglömd är syskonen till barn med funktionsnedsättning. Förhoppningen är att projektet ska ge möjlighet till stimulans, omväxling och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra syskon.

– Vi vill att syskonen ska få se att det finns andra i liknande situation. Projektet är fantastiskt uppskatta hos både barn och föräldrar. I andra kommuner är det relativt ovanligt att syskon uppmärksammas på detta sätt, säger Elisabeth Isaksson, enhetschef för anhörigstödsverksamheten i Skövde kommun.

Media hälsas välkomna till en träff med syskonen som är åtta år och yngre:

Tid: Torsdagen den 9 mars kl. 17.30

Plats: Balthazar Science Center, Kavelbrovägen

Kontakt
Elisabeth Isaksson
Enhetschef Anhörigstöd
0500-49 82 38

 

Bakgrund
Syftet med projektet är att syskon till funktionsnedsatta får träffa andra syskon, får roliga upplevelser tillsammans och blir sedda som individer.

Projektet vänder sig dels till barn som är yngre än nio år – de är välkomna i förälders sällskap – dels till personer över nio år. Det finns ingen övre gräns.

Anhörigstöd är en lagstadgad verksamhet.