Unik modell för breddad kompetensförsörjning

Skövde kommun är en av de kommuner i Sverige som kommit längst när det gäller att arbeta för att få nyanlända, personer med funktionsnedsättningar och ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg att komma in på arbetsmarknaden.

Skövde kommun arbetar sedan en tid tillbaka med arbetsdelning, vilket innebär att ordinarie personal avlastas enklare arbetsuppgifter. Dessa serviceassistenttjänster kan sökas av ovanstående grupper.

Media hälsas välkomna för att få veta mer om arbetet
Tid: Fredag 10 februari kl. 10.30
Plats: Västerhöjd, hus G (tidigare Musikskolan, bakom Vuxenutbildningen), plan 2, rum 231B

Hittills har Skövde kommun anställt 88 serviceassistenter inom framförallt skola, vård och omsorg. Sju av tio har gått vidare till ordinarie anställning i kommunen eller till studier.

– Modellen innebär att vi sänker trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden, vilket är en win-winsituation. Vårt sätt att arbeta har blivit uppmärksammat både på nationell och internationell nivå. Cirka 50 kommuner har bett om att få information om vår arbetsmodell, säger Peter Lidström som projektleder arbetet.

Arbetet sker i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och fackförbunden.

Medverkande vid presskonferensen
Hala Akari, arbetsmarknadskonsulent
Leif Walterum (C), kommunalråd
Peter Lidström, projektledare
Petra Björk, enhetschef Kavelbro
Serviceassistenter som fått ordinarie anställning i kommunen:
Abbas Ebtihaj och Afa Alrefaai Abdullatif

Kontakt
Peter Lidström
0734-61 99 65

Leif Walterum (C)
0500-49 81 29