Visionsdagen 2017 - Hur växer vi hållbart?

Vision Skövde 2025 antogs av kommunfullmäktige 2010. Sedan dess har den årliga visionsdagen fokuserat på ett av de sex prioriterade utvecklingsområdena. I år är temat natur och miljö.

Förmiddagen bjuder både på inspiration från framstående forskare och experter, men också praktiska exempel från lokala aktörer. Med praktisk och teoretisk kunskap vill vi att Visionsdagen stimulerar till att – med gemensamma krafter – förverkliga ett hållbart Skövde.

Media hälsas välkomna

Tid: Torsdag 9 februari kl. 08.00-13.00
Plats: Gothia Science Park, lokal Insikten

Anmälan önskas till någon av nedanstående personer.

Ur Vision Skövde 2025

Vi ska värna den vackra naturen i hela Skövderegionen. Närheten till naturen berikar och ska erbjuda möjlighet till rekreation och ett hälsosamt liv. Miljö- medvetenheten ska öka och vi ska verka för att såväl individer som organisationer lever resurssnålt och ansvarsfullt, med kommande generationer i åtanke.

 

Kontakt
Maria Bolin
Kommunikativ samhällsplanerare
0500-49 81 89
maria.j.bolin@skovde.se

Sari Strömblad
Miljöstrateg
0500-49 85 38
sari.stromblad@skovde.se