Kontakt

Kontaktlista

Näringslivsenheten, sektor Medborgare och Samhällsutveckling

Tf. NäringslivschefRogher SelmossonRogher Selmosson0500-49 80 00

NäringslivsutvecklarePeter YströmPeter Yström0500-49 80 00Kompetensförsörjning, handel

MarknadsutvecklareVictor SunnlidenVictor Sunnliden0500-49 80 00Verksamhetsetableringar, Gothia Science Park

NäringslivsutvecklareChristian JohanssonChristian Johansson0500-49 80 00Landsbygd, industri, verksamhetslokaler och etableringar

NäringslivssamordnareAnn-Louise EliassonAnn-Louise Eliasson0500-49 80 00Evenemang, infomation, ekonomi m.m.