Skövde musikskola

Skövde musikskola

Den kommunala musikskolan i Skövde är en del av Kulturfabriken. Från september 2016 så sker undervisningen i våra nya lokaler på Rådmansgatan 28.

Här kan du välja mellan många olika instrument, sång eller kör.
 
När du lärt dig lite mer, får du möjlighet att vara med i någon ensemble eller orkester.
Musikskolan har en elevkonsert varje månad där eleverna får framträda inför publik.

 

Antagningar ht 2017

Just nu jobbar vi för fullt med att ta in elever och de som fått en plats på Musikskolan i höst kommer inom kort att bli kontaktade av sin lärare. 

Information kring de olika grupperna, startdatum, plats och tid kommer att publiceras här inom kort. 

Anmälan

Du får anmäla dig till musikskolan det år du fyller åtta år till instrument och det år du fyller elva år till sånglektioner. De två stora antagningstillfällena är i början på höstterminen och vårterminen, men det sker även en löpande antagning under året allt eftersom det blir platser lediga. Eleven behåller sin plats i kön och behöver inte söka om till nästa läsår, med undantag för barngrupperna där ansökan är knuten till åldersgrupper. 
Anmälningsblankett hittar du under Länkar.
Det är även möjligt att skriva ut blanketten genom att välja "Fortsätt utan e-legitimation" i första steget.