Bild på fyra ungdomar

Ny lagstiftning för upphandling - vad innebär den för dig som leverantör?

Du är välkommen till information och dialog den 7 juni.

Ny lagstiftning för offentlig upphandling – vad innebär den för dig som leverantör?”

Näringslivsforum bjuder tillsammans med Skövde kommuns upphandlings- och näringslivsenhet in till information och dialog kring den nya lagstiftningen om offentlig upphandling. Vi vill tillsammans öka dialogen mellan näringsliv och kommun kring upphandling och på sikt skapa en ökad kunskap och förståelse för varandras verksamheter. 

Från kommunen deltar upphandlingschef Tommy Klang, kommunalråd Leif Walterum (på kvällen), näringslivsutvecklare Christian Johansson och från Näringslivsforum verksamhetsledare Erik Hasselström.

Du kan anmäla dig till morgon- eller kvällsinformation:

Dag o tid: 7 juni kl 07.30-09.00 eller 18.00-19.30
Anmälan senast den 1 juni till christian.o.johansson@skovde.se
Plats: Skövde Stadshuset, Sessionssalen, plan 5
Övrigt: Ingen kostnad. Vi bjuder på kaffe och macka.
Frågor: Christian Johansson, Skövde kommun, christian.o.johansson@skovde.se

 

Välkommen