Bild på Fredsgatan

Fredsgatan öppen för trafik igen

Under en längre tid har Fredsgatan varit avstängd för ombyggnation. Efter ett omfattande arbete är nu gatan öppen för trafik igen.

​​Genom ombyggnationen har en bättre och mer tillgänglig yta framför Stadshuset skapats. Det har dessutom tillkommit ett antal nya parkeringsplatser på gatan.
 
Fredsgatan har dessutom blivit enkelriktad i norrgående riktning, med infart från Petter Heléns gata. På sikt är det också tänkt att ombyggnationen ska bidra till ett mer enhetligt och välkomnande centrumstråk.

Planteringar med mera kommer att göras under våren och hela entreprenaden beräknas vara klar i mitten av maj.