Parker

Grönskan är en viktig del av Skövdes identitet och styrka, vilket också innebär att grönområdena måste vårdas och vidareutvecklas. En stad med mycket träd, blommor, parker och mötesplatser är trivsam att besöka, vistas och bo i. Skövde tätort är en stad med mycket grönska. Skötseln av våra parker, tätortsnära naturmark, planteringar, sommarblommor och lekplatser sköts av vår driftsavdelning på sektor service.

Besök gärna någon av kommunens parker, här nedan kan du läsa lite kort om några av våra parker i Skövde.

Kyrkparken

S:a Helena Kyrka och omgivande park räknas av de flesta som Skövdes Stadspark. Välkommen in i en lummig park mitt i centrala Skövde! Här prunkar under våren lökväxter och under sommar och höst en mängd sommarblommor. Gyllenstatyn som är formgiven av skulptören Helge Johansson är en fontän som skänker svalka och vattenplask i parkens centrala del.

Helensparken

Mitt i Skövde finns ett kvarter med faluröda hus. Byggnaderna bildar tillsammans med en trädgård kulturreservatet Helénsparken. Alla träbyggnaderna står på ursprunglig plats utom en magasinsbyggnad som flyttades hit från hörnet Storgatan/Långgatan 1965 inför byggandet av köpcentret Commerce. Helénstugan ramar tillsammans med grannfastighetens skiftesverkslänga, ett bostadshus från mitten av 1800-talet och en hitflyttad loftbod, in en liten bakgård. Det äldsta huset i parken, Helénstugan, är från tidigt 1700-tal, medan det yngs-ta är uppfört i äldre stil 1981. Skiftesverkslängan från 1820-tal inrymmer idag Slöjdens hus och Skaraborgs hemslöjdsförening. I det tidigare bostadshuset har länshemslöjdskonsulenterna kontor och i en låg byggnad från 1764 i nordvästra hörnet av kvarteret finns frisör och guldsmed. Skövdes kulturpark har en scenbyggnad och öppna ytor för publik och evenemang av olika slag.

Garpaparken

Skövdes i forna dagar gamla soptipp som nuförtiden utgör en av kommunens större parkområden. Den flöjtspelande Millesstatyn "Ängeln" blickar ut över parken som i sin norra del genomflyts av Garpabäcken, som här sväller ut till en fågeldamm innan den lämnar parken och övergår i Mörkebäcken. Här samlas vintertid många änder och andra vinterfåglar för att finna öppet vatten och bli matade.

Länkar