Hertig Johans gata (västra)

Syftet med utvecklingen av Hertig Johans gatas västra del är att skapa en mer inbjudande stadsmiljö och att knyta ihop ytorna mellan Stadshuset och Hertig Johans torg. Detta för att möjliggöra för ett livfullt stråk, där alla människor kan och vill vistas.

Ytorna kommer att anpassas för en hög framkomlighet för alla, oavsett funktionsvariation. Tanken är också att skapa bra hårdgjorda ytor som är lätta att hålla rent och är funktionella under många år framåt.

Dialog

I processen kring framtagandet förs en dialog med företagen och fastighetsägarna utmed gatan för att göra processen så smidig som möjligt sett till olika verksamheters förutsättningar samt för att synkronisera detta med deras vardag.

Tidplan

  • VA-arbeten, juni-september
  • Hantverksplatsen, juni-juli
  • Upphandling av entreprenör, juli-augusti
  • Byggstart, september
  • Färdigt, sommaren 2018

 

Läs mer

VA-arbeten innan ombyggnationen

Från och med den 22 maj kommer ett VA-arbete att utföras på den västra delen av Hertig Johans gata. Detta arbete startas mer eller mindre omgående, då det behöver vara färdigt innan delar med att byta ytskikt på gatan startar.

Etapp 1 (ungefär 22 maj – 9 juni)
Vi kommer att starta med att gräva och koppla om färskvattnet (se bild). Detta innebär att delar av korsningen Petter Helens gata/Lögegatan och Hertig Johans gata kommer att påverkas. Gatan kommer stängas av vid korsningen och trafik kommer inte kunna passera. Parkeringshuset i Commerce kommer vara åtkomligt, men enbart för trafik som går i södergående riktning.

Trafik som kommer från Fredsgatan kommer att skyltas förbud och en vändplats kommer att finnas på Petter Heléns gata. Parkeringarna på Petter Heléns gata kommer under denna tid inte kunna användas.

Ytan som grävs upp kommer efter arbetet att asfalteras omgående för att förhindra snubbelrisk och få en finare miljö.

Etapp 2 (ungefär 8 juni – 21 juli)
I denna etapp kommer två hål att grävas, ett i korsningen Fredsgatan och Hertig Johans gata och ett på Hertig Johans torg (se bild). Här kommer sedan den befintliga ledningen att sprängas och ny ledning läggas ned. Material för arbetet kommer att förvaras på Hertig Johans torg.

Ytterligare ett hål grävs på Petter Helénsgata som påverkar framkomligheten för dig som trafikant i likhet med under etapp 1. Under vecka 29 avslutas arbetet och hålet återställs.

Ytan som grävs upp kommer efter arbetet att asfalteras omgående för att förhindra snubbelrisk och få en finare miljö.

Etapp 3 (start i september)
Korsningen Petter Helens gata/Lögegatan och Hertig Johans gata kommer att grävas upp igen för att koppla ihop ledningar och göra klart arbetet (se bild). Gatan kommer stängas av vid korsningen och trafik kommer inte kunna passera. Parkeringshuset i Commerce kommer vara åtkomligt, men enbart för trafik som går i södergående riktning.

Trafik som kommer från Fredsgatan kommer att skyltas med förbud och en vändplats kommer att finnas på Petter Heléns gata. Parkeringen på Petter Heléns gata kommer inte kunna användas.

I denna etapp stensätts platsen som den ska vara efter ombyggnationen.

Hantverksplatsen

Vi gör en större entré till Helénsparken från Hertig Johans gata, vilket ger bättre flöden till det lilla röda huset som ligger i hörnet mot Stadshuset. Lokalerna hamnar därmed i ett attraktivt och centralt affärsläge i den härliga oasen Helénsparken.

Delar av lokalerna har stått tomma länge, vilket till viss del kan förklaras av att entréerna till huset inte ligger ut mot Hertig Johans gata. Genom att öppna upp mot parken kommer det bli mer naturligt att ta vägen på andra sidan huset. Här kan exempelvis en mindre uteservering få plats i anslutning till parken.

Hantverksplatsen, som vi valt att kalla den nya ytan, bildar ett andrum längs med den smalare passage som Hertig Johans gata utgör. Här uppstår en plats där vi kan stanna upp och mötas, umgås eller bara vila benen. På den sparsamt möblerade ytan kanske till och med tillfälliga och spontana aktiviteter kan få rum?

Hur kommer det se ut?
Här kan du se en skiss över platsen. Markbeläggningen kommer bestå av en sliten storgatsten, likadan som ligger på gångarna i Helénsparken. Blomsterurnor, parkbänkar och bord pryder sparsamt rummet. Befinliga skulpturer av Martin Hansson behålls, precis som träden som står på gräset idag.

Tidplan
Arbetet påbörjas under vecka 26 och beräknas ta tre veckor.