Vad vill du göra på Hertig Johans torg?

Fram till i maj kan du här komma med dina inspel på hur Hertig Johans torg kan komma att användas framöver. Torget, som är Skövdes hjärta, tillhör oss alla och ska vara en plats där vi träffas och mår bra.

Fråga 1. Vad vill du göra på torget?

Enligt det framtagna förslaget över Hertig Johans torg, som du läser mer om här, kommer en viss del av platsen i framtiden vara sparsamt möblerad för att öka flexibiliteten. Med detta följer att vi kommer kunna arrangera olika evenemang och tillföra aktiviteter som idag inte är möjliga. Men då är det viktigt att du berättar för oss vad du vill göra på torget!

Genom att fylla i formuläret nedan kan du påverka hur ytan kan komma att användas i framtiden. Det kan vara alla möjliga sorters aktiviteter som du tycker är roliga eller gör torget till en bättre plats för fler människor. Här kan du se en skiss över den yta som vi främst menar kan fyllas med aktiviteter.

Du behöver inte fylla i personuppgifter om du enbart vill lämna din åsikt, men tänk isåfall på att du inte kommer kunna delta i tävlingen som du läser om här under (fråga 2).

Fråga 2. Ditt Skövde-citat!

Det är inte alls ovanligt med konst och kulturella inslag i vår stadsmiljö. På olika sätt försöker vi jobba med aktörer som bidrar till att göra staden mer levande. Denna gång vill vi involvera dig! När Hertig Johans torg står färdigt är det viktigast att det upplevs som en plats för alla. Därför vill vi att din upplevelse av Skövde ska stå i centrum - bokstavligen!

Vad betyder Skövde för dig? Vad kännetecknar staden, människorna och livet här? Hur är det att leva i Skövde? Vi vill inte begränsa dig, utan tänk fritt när du skriver ner ditt svar.

Vi väljer ut mellan 5-10 bidrag som kommer att få sin egen plats på vårt framtida Hertig Johans torg. Här kan du se några exempel där Malmö, Stockholm och Olso låtit gjuta in citat från mer eller mindre kända invånare.

  • Tänk på! För att kunna delta i tävlingen med citat i marken behöver vi ditt namn och mailadress eller telefonnummer. Detta beror på att vi kommer att kontakta vinnarna.
  • Tryck inte mer än en gång på "Skicka". Det kan dröja en stund innan ditt svar har registrerats.

 

Namn
Mailadress
Telefonnummer
Bor du i Skövde kommun?
Fråga 1a. Vad vill du kunna göra på Hertig Johans torg?
Fråga 1b. Vad är viktigast för dig att torget innehåller? Välj 3 saker.


Fråga 2. Vad betyder Skövde för dig? Ditt svar får inte vara mer än 10 ord.


Tack för din medverkan!