Bild på hur stadsbussterminalen kommer se ut när utbyggnaden är klar.

Stadsbussterminalen blir ännu bättre!

Näst på tur i utvecklingen av centrumkärnan är utbyggnaden av stadsbussterminalen, det vill säga ytan för stadsbussar vid Resecentrum, med start 28 november 2016.

Allt fler reser med kollektivtrafiken i Skövde och busstrafiken står för en stor del av ökningen. Det ökade resandet innebär att stadsbussterminalen behöver byggas ut för att i framtiden kunna hantera ökad trafik. Utbyggnaden, som är ett samarbete mellan Skövde kommun och Västtrafik, väntas vara klar den 16 oktober 2017. Då kommer terminalen bland annat ha fått fler hållplatslägen, fler cykelparkeringar och ett nytt cykelgarage för trygg och väderskyddad cykelparkering. Hela terminalområdet får ett lyft med mer grönska, utsmyckning och belysning.

Klicka här för att få se hur den nya stadsbussterminalen kommer se ut och hur den kommer vara organiserad

 

Så påverkas du...

som bussresenär:

 • Under byggtiden (till och med 16 oktober 2017) flyttas stadsbussarna till tillfälliga hållplatslägen på Trädgårdsgatan, cirka 250 meter från deras nuvarande läge. Klicka här för att se karta.
 • De nya hållplatserna kommer, precis som nuvarande, att vara utrustade med väderskydd och realtidsskyltar.
 • Restiden kommer på sin höjd att förlängas med cirka en minut.
 • Regionbussarna, tågtrafiken och resecentrumbyggnaden påverkas inte av utbyggnationen i denna etapp.
 • Tillgängligheten på de tillfälliga hållplatserna är något mer begränsad än på den ordinarie terminalen. Busschaufförerna är dock medvetna om detta, så med hjälp av ramper på bussarna kommer vi göra vårt bästa för att din resa skall bli så smidig och bekväm som möjligt.
 • Det är förbjudet att gå bakom gaterna för regionbussarna eftersom säkerheten för fotgängare inte kan garanteras. Därför får stadsbussarna inte stanna, vare sig för att låta kunder gå på eller av bussen, inne på området. Åker du stadsbuss och ska med antingen regionbuss eller tåg bör du därför ta i beaktning att det tar någon minut längre att gå till dessa anslutningar än tidigare.

 

som trafikant och företagare i området:

 • Stationsgatan (mellan Mörkekorset och Staketgatan) stängs av för all fordonstrafik i södergående riktning (gäller ej buss) till och med 24 augusti 2017.
 • Stationsgatan (Långgatan till Staketgatan) stängs av för all fordonstrafik till och med 3 juli.
 • För att ge plats till stadsbusstrafiken längs med Trädgårdsgatan har även denna gata begränsad framkomlighet. Bil- och cykeltrafiken leds om med orange hänvisningsskyltning.
 • Trädgårdsgatan enkelriktas för biltrafik och från Kyrkogatan kan biltrafik endast göra högersväng.
 • En del av parkeringsplatserna längs med Trädgårdsgatan stängs av under flytten. Detta gäller för platserna på den västra sidan mot Kyrkparken samt den östra sidan vid Kulturhuset. Istället ställs parkeringsytan på Långgatan vid kvarteret Sleipner samt parkeringen i korsningen Majorsgatan/Mariestadsvägen (Mörkekorset) i ordning för att möjliggöra fler parkeringsplatser. Läs mer om parkeringsmöjligheterna i centrala Skövde här.
 • För att nå Resecentrum och tågcentralen med bil eller taxi rekommenderar vi att du väljer att köra via Kurortsvägen (baksidan av centralen). Här finns under byggtiden en 10-minuters parkering.
 • Cykel- och gångtrafikanter hänvisas enligt markeringar på platsen.

 

Vi strävar efter att utföra arbetet så att det får så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas på överseende med de besvär som kan uppstå.

 

Vad blir resultatet?

Bilden längst upp på den här sidan illustrerar hur stadsbussterminalen kommer se ut när utbyggnaden är klar. Klicka här för att öppna en större version av bilden.

Utbyggnaden av stadsbussterminalen innebär att fler hållplatslägen skapas och att stadsbusstrafiken kan öka.

Terminalen blir mer attraktiv, trygg och lättillgänglig. Hela området kommer att uppfattas som mer lättnavigerat, där ändringar i markbeläggningen, trädplantering och andra materialval spelar in.

För att skapa en trygg och aktiv plats där människor inte bara byter buss, utan även väljer att mötas, lägger vi fokus på belysning, offentlig utsmyckning och tillgängliga sittplatser.

Ett nytt cykelgarage, där du kan låsa in din cykel, placeras mellan hållplatslägena. Det tillkommer även flera nya cykelställ.

Parkeringsmöjligheterna för bil i anslutning till terminalen kommer att öka. Förutom att vi bygger ett parkeringshus på kvarteret Mode med start i maj 2017, har vi även ställt iordning parkeringsplatser på Långgatan vid kvarteret Sleipner samt en i korsningen Majorsgatan/Mariestadsvägen vid kvarteret Soldaten.