Vi fortsätter att bygga ut gång- och cykelvägnätet

Inom kommunen finns drygt 13 mil gång- och cykelbanor. Vi arbetar ständigt med att förbättra och bygga ut vårt gång- och cykelvägnät.

GC-vägen från Gengåvan utmed Lundenvägen förlängs till befintlig GC-väg
ner mot järnvägsundergången.

En separat GC-väg utmed Skaravägen mellan Gruvgatan och Simsjövägen.

Utmed Ädelstensvägen byggs den ”felande länken” från Smaragdvägen till förskolan Ur och Skur i höjd med Juvelvägen.

Arbetena utförs av Svevia AB under våren, sommaren och beräknas vara klart under hösten 2017.