Utbyggnation av gång- och cykelvägar

Inom kommunen finns drygt 13 mil gång- och cykelbanor. Vi arbetar ständigt med att förbättra och bygga ut vårt gång- och cykelvägnät. Just nu byggs gång- och cykelvägar på följande platser:

  • GC-vägen från Gengåvan utmed Lundenvägen förlängs till befintlig GC-väg ner mot järnvägsundergången.
  • En separat GC-väg utmed Skaravägen byggs mellan Gruvgatan och Simsjövägen.
  • Utmed Ädelstensvägen byggs den ”felande länken” från Smaragdvägen till förskolan Ur och Skur i höjd med Juvelvägen.

 

Arbetena utförs av Svevia AB under våren/sommaren och beräknas vara klart under hösten 2017.