Vatten och avlopp

Skövde VA ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen inom verksamhetsområdena inom Skövde kommun. Vi distribuerar ut vatten till och tar emot samt renar avloppsvatten från ca 45 000 personer. Alla ledningarna med tillhörande anläggningar och avloppsreningsverk som Skövde VA äger, kallas för den allmänna VA-anläggningen. I vårt uppdrag ingår planering, drift och underhåll av anläggningar, dokumentation av det allmänna ledningsnätet, mätning av vattenförbrukning, debitering av avgifter och att leverare ett livsmedelsklassat dricksvatten direkt till din kran.

Skövde VA är en del av Skövde kommun som är helt taxefinanseierad, all vår verksamhet ska bekostas av de taxor vi tar in. Taxan är antagen av kommunfullmäktige och består av två delar, en anslutningsavgift och en brukningsavgift.

Enskilt vatten och avlopp

Frågor om enskilt vatten och avlopp hänvisas till Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS). Om du planerar ett nytt avlopp eller har du ett gammalt som slutat fungera. Är ni några fastigheter som funderar på att gå samman för att rena avloppsvattnet i en gemensam anläggning, finns det en kommungemensam, kostnadsfri och opartisk resurs som gärna hjälper er, en VA-rådgivare.  

Aktuellt

Vattenförsörjningsplan

Vattenförsörjningsplan

Vattenförsörjningsplanen syfte är att tydliggöra vilken betydelse kommunens vattenförekomster (ytvatten och grundvatten) har för dricksvattenförsörjningen. 23 januari 2017
Spola inte ner trasor i avloppet!

Spola inte ner trasor i avloppet!

Under en längre tid har vi haft problem på pumpstationen i Stöpen eftersom personer i området spolar ner trasor i avloppet. 24 november 2016
VA arbete utmed Klagstorpsvägen

VA arbete utmed Klagstorpsvägen

Längsmed Klagstorpsvägen håller Skövde VA på att lägga en ny vattenledning. Det är en förstärkning av nätet som i framtiden kommer att fungera som huvudmatning för hela Skultorps samhälle. 09 november 2016
Kommunalt vatten och avlopp till Varola

Kommunalt vatten och avlopp till Varola

För Varola tätort samt överföringsledningen mellan Skövde och Varola finns nu en projekterad ledningsdragning framtagen. 04 februari 2016
Fler nyheter