Dricksvatten

Vårt viktigaste livsmedel

Vatten är en förutsättning för liv och ingår i ett evigt kretslopp. Vattnet som vi använder idag är samma vatten som vikingarna selgade på och samma vatten som dinosaurierna drack. Vi består själva till största del av vatten och behöver friskt rent vatten varje dag för att överleva.
Vattenkanna
 

Kommunalt dricksvatten

Borgunda vattenverk levererar dricksvatten från Vättern till Skövde tätort. Vättervattnet är ett mjukt vatten, vilket betyder att halten av kalcium och magnesium är låg. Detta innebär att man inte behöver tillsätta så mycket tvättmedel för att få tvätten ren. Det räcker med att använda den lägsta dosen enligt förpackningen.

Lerdala och Timmersdala får sitt dricksvatten från Melldala grundvattentäkt och har ett medelhårt vatten. Tidan får sitt vatten från Moholm i Töreboda kommun, detta vattnet är mjukt .
De hushåll som använder vatten från enskild brunn ansvarar själva för sin vattenkvalitet.

I Borgunda vattenverk tas prover varje vecka för att vi ska vara säkra på att kvalitén upprätthålls.
 
Ämne
Enhet
Borgunda/
Vättervatten
Melldala
Tidan  
Livsmedels-
verkets
gränsvärde
pH - ~8,1 ~7,9 ~7,9 7,5-9
Totalhårdhet dH 3,6 5-8 ~3,2 -
Fluorid mg/l 0,1-0,15 0,1-0,15 0,1-0,15 1,5
Kalcium mg/l 22 ~50 ~18 100
Salthalt mg/l ~10 ~20 ~10 100
 
 

Enskild dricksvattenbrunn

För information om enskild dricksvattenbrunn, kontakta MÖS (Miljösamverkan Östra Skaraborg).