Mitt vatten – ett initiativ för att öka kunskapen om rent vatten

Rent vatten i framtiden är ingen självklarhet, inte ens för oss som bor i Sverige. Om vi vill ha rent vatten även i framtiden behöver vi jobba för en hållbar utveckling och en framtid med friskt vatten, rena sjöar och hav.

Därför är Skövde kommun med i initiativet Mitt vatten som drivs av branschorganisationen Svenskt Vatten.

Visste du att det vatten du använde i morse är samma vatten som vikingarna seglade på och samma vatten som dinosaurierna drack? Och vet du att allt vatten som finns på jordklotet ingår i ett evigt kretslopp?

Det finns totalt cirka 1400 miljoner kubikkilometer vatten på jordklotet. Av allt vatten är ungefär 97 procent saltvatten, resten är sötvatten. Det mesta sötvattnet är bundet i Antarktis och Grönlands isar.


Vattnets 24 timmar i vardagen

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 160 liter vatten per person. Varje dygn. Ett villahushåll konsumerar strax över 400 liter vatten per dygn. Totalt renar vi 1,5 miljarder kubikmeter av-loppsvatten årligen i våra 2 000 reningsverk över hela landet. Det motsvarar lika mycket vatten som skulle behövas för att fylla drygt åtta stycken Globen med vatten, varje dag hela året.

160 liter/dygn på vad?

Cirkeldiagram vad använder vi vattnet till

Det är inte mängden vatten som är ett problem, det är vad som hamnar i vattnet och därefter i kretsloppet som påverkar miljön och vår framtida vattenkvalitet. I Sverige, med vissa undantag, finns ett överflöd av vatten och vi använder i dag endast 0,5 till 1 procent av vårt tillgängliga vatten.

Tips för rent vatten

Din insats gör skillnad. Med enkla handlingar i vardagen hjälper du till att bidra till friskt vat-ten, rena hav och sjöar.

Badande barn

Laxå Vatten, Foto: Clara Ericson

Toan

Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toan.
Tops och annat skräp hör inte hemma här. Skräpet orsakar bland annat dyra, besvärliga stopp i pumpstationer och ledningar. Spola absolut inte ner läkemedel eller kemikalier eftersom reningsverken inte kan ta hand om det. Lämna istället läkemedel till apoteken och kemikalier till kommunens insamlingsplats för farligt avfall!

Miljömärkt

Gör rent rätt. Du kan göra en stor insats genom att köpa produkter utan miljögifter.
Välj miljömärkta produkter för både dig och ditt hem, så minskar mängden kemikalier som cirkulerar i vattnet. Kika efter Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman i butiken.

Loggor

Vi använder 12,5 kg disk-, tvätt- och rengöringsmedel per person och år. Då är varken bil-vårds- och golvvårdsmedel, schampo, tvål eller industriella rengörings- och avfettningsmedel inräknat.

Bilen

Ta bilen till biltvätten så räddar du naturen från farliga ämnen.
Vet du att du inte ska tvätta bilen hemma på gatan? Där rinner de farliga ämnena på bilen och i rengöringsmedlen rakt ut i naturen. På biltvätten finns speciell utrustning som renar vattnet från oljerester, tungmetaller, föroreningar, kemikalier och tensider. Välj helst en miljöcertifie-rad biltvätt. Om du inte har tillgång till en biltvätt, tvätta bilen på en gräsyta.

Kranvatten

Kranvatten är alltid bättre än vatten på flaska. Det sparar både pengar och miljö.
Om du tycker att vanligt kranvatten är tråkigt kan du smaksätta det med frukter och bär eller bubbla till det med en kolsyremaskin. Läs fler tips under vatten från kran eller flaska.

Tvätt

Överdosera inte när du tvättar – kolla bruksanvisningen på förpackningen.
Det blir inte renare för att du använder mer diskmedel och tvättmedel. Vättervattnet är mjukt och det vatten som kommer från Melldala är medelhårt.