Renspolning av dricksvattennätet i Igelstorp, Värsås och Nybo

Måndagen den 24 april kommer Svapipe påbörja arbetet med renspolning av dricksvattennätet. Detta kommer att påverka Igelstorp, Värsås och Nybo.

Svapipe AB kommer under april och maj att utföra renspolning av dricksvattennätet i Igelstorp, Värsås och Nybo på uppdrag av Skövde kommun. Syftet med denna spolning är att förbättra dricksvattenkvaliteten.

Arbetsmetod Den metod som kommer användas innebär att tryckluft leds in i och ut i ledningssträckan via brandposter. Det luftblandande vattnet avskiljer avlagringarna (järn, magan) i röret.

Påverkan hos kund Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgningar kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning.
Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen, närmast vattenmätaren, efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgningar. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensatta filter och ventiler.

När och var? Arbetet påbörjas den 24 april, med genomspolning av överföringsledningen mellan Skövde och Igelstorp. Sedan fortsätter arbetet under april och maj. 
Luftvattenspolningen delas upp i etapper och de kunder som berörs kommer att få information i brevlådan 3-5 dagar i förväg. Du kan se om  och när du kommer att drabbas i pdf:erna under dokument.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Har du frågor?
Kontakta:
Svapipe AB
Jan-Eric Johansson  0733-69 36 03 
Håkan Jakobsson      0733- 69 36 02