Skaraborgssalongen 2017

Information för utställare.

Nu är ansökningen till Skaraborgssalongen 2017 stängd.
Utställningen kommer att pågå från 18 maj till 19 augusti.

När och hur får jag reda på om jag kommit med?
Juryns utslag sänds ut per e-post under vecka 14. De som har antagits får närmare information om inlämning av antagna verk, rutiner för försäljning osv.

Vilka sitter i juryn?
Juryn består av Elin Wikström, Konstnär, Bo Borg, Konststribent, Elina Holmgren, Konstpedagog och Tomas Asplund Gustafsson, Konstintendent. 

Jag har blivit antagen, när ska jag lämna in mina verk?
Inlämning kommer att ske fredag 28 april kl 15-17 och lördag 29 april kl 12-16
Utlämning efter utställningens slut sker lördag 19 aug kl 15-17 och måndag 21 aug kl 12-16
Om du inte har möjlighet att själv sköta inlämning/utlämning går det bra att någon annan gör det åt dig.

Packning och transport av verken
Deltagaren står själv för packning och transport av sitt/sina verk till Konstmuseet samt eventuell transportförsäkring, liksom för återtransporten efter utställningens slut.

Vad händer med mina insända fotografier efter jurybedömningen?
Om ditt/dina bidrag kommer med i utställningen så trycks ett av fotografierna i en enklare trycksak. Att du sänder in fotografier och ansökan betyder att du ger tillstånd att utan ersättning låta Konstmuseet reproducera utställda verk på internet, i enklare trycksak och övriga tryck för Skaraborgssalongen 2017 såsom marknadsföring och dokumentation. Det betyder också att du godkänner att fotografiet erbjuds till pressen för fri publicering i samband med mediebevakningen av Skaraborgssalongen.

Om någon köper det jag ställer ut, hur får jag betalt?
Vid försäljning av de utställda bidragen tar Konstmuseet ut en provision om 30 procent. Försäljningspriset som du anger på ansökningsblanketten ska därför inkludera provisionen. Du får betalt, med avdrag för försäljningsprovisionen, när köparen/ köparna erlagt full betalning, och betalningen sätts in på det konto du anger i ansökan.

Om jag behöver mer information, vart ringer jag?
Upplysningar om Skaraborgssalongen 2017 lämnas av Tomas Asplund Gustafsson, tel 0500 49 85 72 eller e-post tomas.asplundgustafsson@skovde.se.

Vid frågor gällande själva ansökningsförfarandet kontakta Emma Andersson, tel 0500-49 85 61 eller e-post emma.e.andersson@skovde.se.