Många besökare på den nationella anhörigdagen

Den 6 oktober uppmärksammandes den nationella anhörigdagen i Kyrkans hus. Många besökte föreningarnas utställningar och lyssnade på Katarina Hultlings föreläsning på kvällen.

Den 6 oktober uppmärksammades den nationella anhörigdagen i kyrkans hus. Skövde kommun, svenska kyrkan och studieförbundet vuxenskolan anordnade dagen i samverkan med flera föreningar. Under eftermiddagen kåserade Mats Löving om "mina tavlor", Jimmy och Eleonor Andersson bjöd in till allsång och det bjöds på fika, utställningar och tipspromenad. På kvällen föreläste Katarina Hultling om olika former av anhörigskap, perspektiv i livet och självkännedom. En föreläsning om mod, att bestämma sig för hur man vill förhålla sig till det som händer en i livet och att ta vara på sin tid. 

Ca 150 personer besökte kyrkans hus under eftermiddagen och kvällen.