Anhörigcafé med tema

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Anhörigcafé med tema

20 sep 2017 14:00 − 15:30

Apoteketes tjänster. Information om fullmakter, apodos, utbyte av läkemedel, högkostnadsskydd mm.

Julia Albo, Apotekt Hjärtat