Föreställning

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Föreställning

13 sep 2017 10:00 − 12:00

Teater/föreställning med Eric Donell. "Jag vill vara normal" ger en insikt i hur det kan vara att leva med en vanlig funktionsnedsättning som Tourettes, ADHD och OCD.

OBS! lokal Odeon, Kulturhuset.

För anmälan och mer information: kontakta anhörigstödet på telefon: 0500-49 88 70