Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Minnesproblem

Har du någon i din närhet som har minnesproblem?


Det kan vara din livskamrat, förälder, syskon, vän, granne eller annan nära person.

Känner du oro och förtvivlan, eller brottas med frågor och inte vet vart du ska vända dig kan du kontakta oss.

Du kan besöka oss på anhörigcentrum, Ekedalsgatan 14, plan 2  (äldrecentrum Ekedal). På helgfria onsdagar finns vi alltid på plats mellan kl. 13:00-16:00.

Är du anhörig till person med demenssjukdom så kan du även ansöka om biståndsbedömda insatser som avlastar dig som anhörig. Insatserna är följande: avlösning i hemmet, dagverksamhet Cypressen eller korttidsvistelse.

Kontakta oss så berättar vi mer! Kontaktuppgifterna finns till höger. Kommunen har även en demenssamordnare, hennes kontaktuppgifter finns även de till höger