Psykisk funktionsnedsättning

Är du anhörig till någon med psykisk funktionsnedsättning? Upplever du att din  situation är ansträngande och svår?

Vi inom socialpsykiatrin erbjuder anhörigstöd i olika former:

  • samtalsstöd och rådgivning till dig som anhörig.
  • gruppaktiviteter där du får möjlighet att träffa andra anhöriga och dela upplevelser, glädjeämnen och bekymmer. När en ny träff är på gång kan du läsa om det på denna sidan under "Information".